InMotion voert een strak verzuimbeleid en geeft advies. Samen kijken we naar wat de medewerker wél kan.

Langer genieten van ouderschapsverlof

Heb jij een kleine in het verschiet? Dan heb je geluk met de invoering van deze nieuwe wet, want vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers in Nederland recht op 9 weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof.

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter is een Nederlandse wet die op 1 april 2002 van kracht geworden is om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst en/of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Deze inspanningen beginnen al in de eerste week van de ziekmelding.

Veel gestelde vragen

Wet- en regelgeving

Dienstverlening

Acuute problemen

Ziekteverzuim traject

InMotion biedt vanaf dag 1 van het verzuim ondersteuning in deze stappen, zorgt dat het dossier op orde is en onderhoudt het contact met de werkgever én de werknemer.

Medewerker meldt zich ziek
Werkgever neemt contact op met InMotion
Vervolgens neemt InMotion binnen 48 uur contact op met de medewerker, om de ziekmelding te bespreken en indien nodig een bedrijfsarts in te schakelen.
Probleemanalyse
Na 6 weken dient er conform WvP een probleemanalyse opgesteld te worden. InMotion schakelt hiervoor een bedrijfsarts in die dit samen met de werknemer opstelt.
Plan van aanpak
Als de probleemanalyse is afgerond dient er voor week 8 van het ziekteverzuim een PvA opgesteld te worden. De casemanager van InMotion doet dit samen met de werknemer en de werkgever.
Melden UWV binnen 6 weken
Bij einde dienstverband dient de medewerker binnen 6 weken afgemeld te worden bij het UWV. Indien werkgever ERD is, moet er een ziekmelding gemaakt worden bij UWV in de zesde ziekteweek.
42ste week melding
Werkgever dient 42ste weekmelding te doen bij het UWV.
Week 52
1e jaars evaluatie van de ziekmelding. Dit wordt door de casemanager opgepakt samen met de werkgever en werknemer.

Indien nodig wordt het 2e spoortraject ingezet.
Week 91
Uiterlijk in de 91e week van de ziekmelding dient de WIA aangevraagd te worden bij het UWV. De casemanager verzorgt dit samen met de werkgever en werknemer. Ook dient het formulier eindevaluatie ingevuld te worden door de werkgever en werknemer.
Week 93
Uiterste termijn WIA aanvraag. De werknemer dient een volledig re-integratie verslag aan te leveren. Dit word samen met de casemanager en werkgever compleet gemaakt.
Week 104
Na 104 weken ziekte, zorgt het UWV voor een WIA uitkering. Voorwaarde hiervoor is wel dat werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10