Over ons

InMotion helpt werkgevers bij alles wat te maken heeft met verzuim van medewerkers en het voorkomen daarvan. Mocht er toch een medewerker uitvallen, gaat InMotion aan de slag om hem of haar zo snel, maar ook duurzaam mogelijk weer aan de slag te krijgen.

Een medewerker die ziek is, of om een andere reden niet kan werken, levert een werkgever veel zorgen en papieren rompslomp op. En daarnaast, kost het ook veel geld.

InMotion neemt de werkgever het papierwerk uit handen en helpt de werkgever om de kosten zo laag mogelijk te houden gedurende het verzuim.
InMotion is laagdrempelig en bouwt graag een persoonlijke relatie op met de werkgever, maar ook met de medewerker. Op deze manier hebben beide partijen één aanspreekpunt, waardoor we de lijnen kort kunnen houden.  

InMotion heeft een eigen manier in aanpak van de verzuimbegeleiding,

Een (langdurig) zieke medewerker kost een bedrijf veel geld. In de Wet verbetering Poortwachter staat beschreven wat werkgevers en zieke medewerkers in de eerste 2 jaar moeten doen om de medewerker zo snel mogelijk te laten re-integreren. Ingewikkeld? InMotion helpt hier graag bij.

Ons doel is dat medewerkers zo snel mogelijk weer gezond en gemotiveerd aan het werk gaan.

Wij zijn van mening dat onze snelle aanpak bij verzuim hieraan bij draagt. Vanaf de eerste ziektedag trekt InMotion samen met de werkgever en medewerker op. Vanaf het moment van ziekmelding heeft de casemanager van InMotion contact met de medewerker om de ziekmelding te bespreken en schakelt, indien nodig, een bedrijfsarts in. InMotion heeft een groot netwerk, waardoor er altijd een spreekuurlocatie in de buurt van de medewerker is.

Tijdens de lopende ziekmelding heeft de casemanager van InMotion veel contact met alle betrokken partijen. Door met alle partijen te overleggen, en de lijnen kort te houden, verkort InMotion het aantal verzuimdagen en beperken hierdoor de schadelast voor de werkgever.