WHK Check

Ieder jaar valt de Werkhervattingskas (WHK) rond november op de mat. Het merendeel van de werkgevers betaalt deze rekening zonder de cijfers te controleren. Echter is de premiebeschikking helaas niet altijd juist. Een kleine fout in deze beschikking kan al leiden tot een te dure rekening die kan oplopen tot duizenden euro’s. InMotion kan ervoor zorgen dat de werkgever de juiste WHK premie betaalt. Hieronder volgt een korte uitleg over de WHK en wat InMotion uiteindelijk kan betekenen.

WHK betekenis

De Whk is een geldbedrag waaruit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald voor (ex)werknemers. Als middelgrote en grote werkgever betaal je ieder jaar een premiepercentage Werkhervattingskas aan de Belastingdienst.

Ieder jaar ontvangen werkgevers de beschikking ‘gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’.

Deze bestaat uit twee onderdelen:
  1. WGA-Premie
  2. Ziektewetpremie

In de beschikking staat een premiepercentage. Deze moeten alle werkgevers over het premieloon aan de Belastingdienst betalen. De gedifferentieerde premie wordt gebaseerd op gegevens uit het verleden. De premie wordt dus berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen die je twee jaar hebt uitbetaald aan mensen die verbonden zijn aan jouw organisatie.

WHK premie

Onderdelen WHK-premie

De gedifferentieerde WHK-premie bestaat uit:

  • WGA-vast, voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn;
  • WGA-flex, voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn;
  • ZW-flex, voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren.

Een WHK beschikking klopt niet altijd volledig. Dit kan diverse redenen hebben, je kunt hierbij denken aan:

  • de kosten voor een zieke of arbeidsongeschikte medewerker worden op een werkgever verhaald, terwijl deze medewerker niet bij deze werkgever in dienst is geweest;
  • de premie is gebaseerd op een onjuist bedrag;
  • er wordt een onjuiste uitkering doorbelast;
  • voor sommige medewerkers is de “No Risk polis” van toepassing. Het bedrag wordt op de werkgever verhaald, terwijl de werkgever niet verantwoordelijk is voor deze medewerkers;
  • een medewerker heeft al een “IVA-uitkering”, maar het UWV is vergeten deze uitkering van de instroomlijst af te halen.

Veelgemaakte fouten

Werkwijze InMotion

Zoals je misschien al wel gelezen had, is de Werkhervattingskas best ingewikkeld en kan de financiële schade voor de werkgever groot zijn indien de WHK incorrect is. InMotion kan helpen besparen en ervoor zorgen dat de werkgever de juiste premie betaalt. U kunt ons inschakelen en binnen 6 weken na ontvangst van de premiebeschikking machtigen.

InMotion kan vervolgens de beschikking controleren en waar nodig, een pro-forma bezwaar naar de Belastingdienst sturen.

Offerte aanvraag

Zoek je een daadkrachtige aanpak van verzuim en verzuimbegeleiding op maat die volledig bij jouw bedrijf past?
Wil je aan de slag met de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers en over naar een aanpak waarbij wordt gekeken wat de medewerker wel kan gedurende het verzuim?

InMotion denkt graag met je mee en helpt verder.