Samenwerken?

Vul het formulier hieronder in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Ziekteverzuim

Verzuimbegeleiding

Contact vanaf dag 1 van de ziekmelding, met zowel de werkgever áls de werknemer. Op deze manier kan de aard van de ziekmelding worden vastgesteld en een plan besproken worden wat ervoor zorgt dat de werknemer kan terugkeren naar zijn eigen werkgever of, indien bij langdurig verzuim dit niet mogelijk is, ander “passend” werk bij een andere werkgever.

Casemanagement

Volledige verzuimproces begeleiden en bewaken, conform de wettelijke verplichtingen van de Wet verbetering Poortwachter.

Dossiercheck

Controle van het gehele re-integratiedossier, om er zo voor te zorgen dat deze “Poortwachterproof” is.

Vitaliteit

Advisering over vitaliteit van werknemers, hierbij kan gedacht worden aan beweging, voeding, ontspanning op de werkvloer.

vitaliteit
whk check

WHK check

InMotion kan helpen besparen en ervoor zorgen dat de werkgever de juiste premie betaalt. U kunt ons inschakelen en binnen 6 weken na ontvangst van de premiebeschikking machtigen. InMotion kan vervolgens de beschikking controleren en waar nodig, een pro-forma bezwaar naar de Belastingdienst sturen.

PMO

Preventief Medisch Onderzoek, de Arbowet geeft aan dat werkgevers werknemers periodiek de gelegenheid moeten geven om onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. InMotion kan ervoor zorgen dat deze PMO bij de werkgever op locatie wordt uitgevoerd.

pmo-preventief-medisch-onderzoek