Verzuim

Ziekteverzuim is voor zowel werknemer als werkgever vervelend. Soms kun je er niet omheen, waar mensen werken, kan ook verzuim voorkomen. Echter is verzuim niet altijd alleen maar een gevolg van ziekte, de oorzaak kan hem ook liggen in werk- of privéomstandigheden. Het kan voorkomen dat de werknemer door deze omstandigheden geen andere oplossing ziet, dan zich ziek te melden. Het is daarom van belang dat je goed op de hoogte bent van de situatie van de werknemer, en als werkgever hierop inspeelt.

Doordat InMotion vanaf dag 1 van de ziekmelding met beide partijen in contact staat, kan de aard van de ziekmelding vastgesteld worden en met beide partijen een plan bespreken / opstellen wat ervoor zorgt dat de werknemer kan terugkeren naar zijn eigen werkgever of, indien bij langdurig ziekteverzuim dit niet mogelijk is, ander “passend” werk bij een andere werkgever.

Verzuim verminderen

De werkgever en de werknemer moeten beide bijdragen aan het voorkomen van verzuim. De kans op verzuim en arbeidsgebonden gezondheidsklachten kan door de werkgever verminderd worden door:

 • Een degelijk Arbo- en verzuimbeleid te organiseren en handhaven;
 • Zich aan de wettelijke veiligheidsnormen te houden;
 • Structureel aandacht te besteden aan de persoonlijke werkomstandigheden van de werknemers;
 • Ondersteuning te vragen aan de arbodienstverlener;
 • Contact te houden met de zieke werknemers.

Loondoorbetaling
In principe wordt je als werkgever geacht het loon van de werknemer tijdens ziekte door te betalen. In enkele gevallen bestaat het recht op uitkering op grond van de ziektewet, mocht dit zo zijn betaald het UWV het loon door in de vorm van een ziektewetuitkering.  

Ziektewet

De uitkering ziektewet van het UWV geldt voor:

 • Werknemers die een orgaan doneren;
 • Werknemers die ziek zijn geworden als het gevolg van een zwangerschap;
 • Werknemers van ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst traden ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen;
 • Uitzendkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst;
 • Werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte, vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een ziektewetuitkering krijgen;
 • Sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst;
 • Werknemers met een structurele functionele beperking.

Ziekmelding

Bij wie de werknemer ziekgemeld moet worden, hangt af van de situatie van de zieke werknemer maar ook aan de situatie van de werkgever.

Bij loondoorbetaling moet de werkgever de zieke werknemer uiterlijk de vierde ziektedag ziek melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Als de werknemer na 42 weken nog steeds ziek is, dan moet er een melding gemaakt worden bij het UWV door de werkgever.

Bij een werkgever die eigenrisicodrager is, is dit anders. Een eigenrisicodrager is een werkgever die besluit minder werkgeverspremies te betalen en hierdoor zelf verantwoordelijk wordt voor de sociale verzekeringen van zijn werknemers.

Bij een eigenrisicodragende werkgever moet een medewerker in de zesde ziekteweek ziekgemeld worden bij het UWV.

Werkgever

Waar moet je als werkgever nog meer rekening mee houden?

 • De regels omtrent ziekmelding moeten bekend gemaakt zijn bij medewerkers, denk hierbij aan een verzuimprotocol;
 • De werkgever mag de werknemer vragen wanneer hij/zij weer denkt te kunnen werken;

Werknemer

Waar moet je rekening mee houden als werknemer:

 • De werknemer is niet verplicht zich uit te laten over de oorzaak van de ziekte;
 • De werknemer dient het verzuimprotocol van de werkgever na te leven;
 • De werknemer mag wel uit zichzelf uitleg geven over de oorzaak van de ziekte, de werkgever mag hier niet naar vragen. Dit heeft te maken met privacy en de AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming).

Re-integratie bij ziekte

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Dat heet re-integratie. Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

 • Re-integratie eerste spoor – De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
 • Re-integratie tweede spoor De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij moeten ze ondersteund worden door een gecertificeerd verzuimbedrijf. InMotion is hierin gespecialiseerd, samen met een bedrijfsarts kunnen zij een passend advies voor re-integratie geven en begeleid de casemanager zowel de werkgever als de werknemer tijdens dit proces.

Offerte aanvraag

Zoek je een daadkrachtige aanpak van verzuim en verzuimbegeleiding op maat die volledig bij jouw bedrijf past?
Wil je aan de slag met de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers en over naar een aanpak waarbij wordt gekeken wat de medewerker wel kan gedurende het verzuim?

InMotion denkt graag met je mee en helpt verder.