Dossiercheck

Er zijn continu veranderingen op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. Als werkgever dient u daarom ook beslissingen te nemen in het proces rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. InMotion kan u daarbij ondersteunen, de casemanager kan deze processen namens u regisseren.

Het is belangrijk om een goede verzuimbegeleiding te bieden, omdat dit zich terugbetaald in de totale kosten van verzuim. De casemanager van InMotion focust zich op ieder dossier individueel, want elk dossier is uniek en vereist een passende aanpak. Er wordt gekeken welke expertise is ingezet, of nog moet worden ingezet om op deze manier de schadelast als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken.  

De casemanager van InMotion kan het gehele proces van verzuim voor u uitvoeren, en kan u onder andere adviseren over:

  • Welke verplichtingen heeft de werkgever?
  • Waar laat de werkgever geld liggen?
  • Op welk moment dient de werkgever actie te ondernemen?
  • Hoe dienen de betrokken partijen, zowel in- als extern te worden aangestuurd?

Ook is het mogelijk om een WIA-dossier te laten beoordelen door InMotion. Onze casemanager voert, doorgaans op 26 en/of 42 weken na de 1e ziektedag een analyse uit op het dossier van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Er wordt gekeken naar:

  • Wat is er precies gebeurd in het dossier / wat moet er nog gebeuren?
  • Welke expertise is ingezet, of moet nog worden ingezet?

 

Na de analyse geeft de casemanager u aanbevelingen om de verzuimduur te verkorten en eventueel interventies in te zetten om een loonsanctie en WGA instroom te voorkomen.

Offerte aanvraag

Zoek je een daadkrachtige aanpak van verzuim en verzuimbegeleiding op maat die volledig bij jouw bedrijf past?
Wil je aan de slag met de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers en over naar een aanpak waarbij wordt gekeken wat de medewerker wel kan gedurende het verzuim?

InMotion denkt graag met je mee en helpt verder.