Jobcoaching

Tijdens de verzuimbegeleiding van InMotion kan worden geconstateerd, dat gedurende de ziekteperiode er sprake kan zijn van bepaalde problematieken. Dit kan zijn gelegen in de werk- en/of privé-omstandigheden. Inherent kunnen psychische, verstandelijke, medische, energetische en/of lichamelijke issues  hieraan ten grondslag liggen.  Door coaching kan de werknemer in dit proces worden begeleid door inzichten te geven in en anticipatie op deze aandachtsgebieden.

 • Veranderingsproces tijdelijke of structurele aandoening
 • Balans werk- en privésituatie
 • Persoonlijke versteviging
 • Verbetering kwalitatieve uitvoering en/of werktempo
 • Inzetbaarheid/begeleiding op de werkvloer
 • Aanpassing werkomstandigheden

Coaching Preventief

Wanneer de werkgever signalen bij een werknemer waarneemt die kunnen leiden tot een ziektemelding, kan preventieve coaching worden ingezet. De missie is om de problematiek(en) boven water te krijgen en middels coaching te werken naar een passende werksituatie voor zowel de werkgever als de werknemer met als uiteindelijk doel > voorkomen ziektemelding.

Wanneer er sprake is van advies re-integratie 1e spoor kan bij de stap naar terugkeer in de bestaande functie of een andere passende functie bij de werkgever coaching worden ingezet om eventuele knelpunten bespreekbaar te maken en aandacht te geven. 

Coaching behoud bestaande functie of andere passende functie bij de werkgever (re-integratie 1e spoor)

Coachen andere passende functie bij een andere werkgever (re-integratie 2e spoor)

Bij het advies re-integratie 2e spoor kan de werkgever expertise inschakelen door de werknemer deel te laten nemen aan een reïntegratietraject 2e spoor. Tijdens het gesprek wordt er middels een plan van aanpak gewerkt aan:

 • Verwerking/veranderingsproces
 • Loopbaanadvies
 • Sollicitatieplan/-vaardigheden
 • Re-integratie/werkervaringsplek
 • Jobsearch
 • Wegwijzer re-integratie 2e spoor

 

Wanneer de werknemer geslaagd is in het vinden van ander passend werk is het mogelijk jobcoaching in de nieuwe werksituatie in te zetten.

Rapportage

Bij re-integratie 1e en 2e spoor zal in de vorm van de (tussen)rapportage de inspanningen en de voortgang worden gedocumenteerd. Deze maakt voor het UWV aantoonbaar dat de werkgever inspanningen heeft verricht in het kader van de verplichtingen voortkomend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Deze rapportage(s) kan/kunnen bij het indienen van een WIA-aanvraag van de betreffende zieke werknemer worden bijgesloten.

Samenwerking

InMotion werkt samen met Stichting Jobcoaching Nederland. Stichting Jobcoaching Nederland verleent dienstverlening op het gebied van re-integratie en jobcoaching voor diverse doelgroepen in relatie tot ziekte of afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroepenregister). Zij beschikt over het Keurmerk Blik op Werk.

Afhankelijk van de case kan voor de jobcoaching financieringsmogelijkheden vanuit de gemeente, UWV of de verzekeraar beschikbaar worden gesteld.

Offerte aanvraag

Zoek je een daadkrachtige aanpak van verzuim en verzuimbegeleiding op maat die volledig bij jouw bedrijf past?
Wil je aan de slag met de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers en over naar een aanpak waarbij wordt gekeken wat de medewerker wel kan gedurende het verzuim?

InMotion denkt graag met je mee en helpt verder.