Inloggen werkgevers

Vereenvoudiging WIA-beoordeling voor 60-plussers

Op 1 oktober 2022 is het UWV gestart met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers, maar wat houdt dit eigenlijk in voor de werkgever?

Een verzekeringsarts beoordeelt 60-plussers niet langer om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Vanaf 1 oktober worden deze mensen, na akkoord van werkgever en werknemer, beoordeeld door een arbeidsdeskundige. Met deze tijdelijke maatregel, welke loopt tot 31 december 2023 en geldt voor 60-plussers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 officieel 2 jaar ziek zijn, wil minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de achterstanden bij bijvoorbeeld het UWV aanpakken.

Wat is de vereenvoudigde WIA-beoordeling precies?

De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen dan in principe een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35% inkomensverlies hebben (de grens om in aanmerking te komen voor een WIA uitkering). In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.

Wel is het belangrijk dat wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, er een sociaal-medische beoordeling volgt door een verzekeringsarts. Dit om te bepalen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is, en in aanmerking komt voor een IVA-uitkering

Toestemming door werknemer én werkgever

Ook is het noodzakelijk om duidelijk te benadrukken dat deze maatregel vrijwel niemand benadeelt. Zowel de werkgever als de werknemer moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus altijd mogelijk om een beoordeling aan te vragen bij de verzekeringsarts. Ook blijft de mogelijkheid tot in bezwaar gaan bestaan, zoals bij elk ander besluit van het UWV.

Voor werkgevers en werknemers is dit nieuw en wellicht ook spannend. Arbeidsdeskundigen van het UWV nemen om die reden rechtstreeks contact op met beide partijen om hen uit te leggen wat de vereenvoudigde beoordeling inhoudt en te vragen of ze daarmee instemmen.

Gevolgen kosten voor de werkgever


Als u als bedrijf geen eigenrisicodrager bent, heeft dit geen gevolgen voor uw premie (mits uw (ex)werknemer kiest voor een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag).

Indien u wel eigenrisicodrager bent, betaalt u het UWV de WIA-uitkering (mits uw (ex)werknemer hier ook kiest voor een vereenvoudigde beoordeling). Wel blijft u als eigenrisicodrager zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex)werknemer.  

InMotion kan u als werkgever en werknemer adviseren over dit onderwerp.

Het is belangrijk om rekening te houden met alle betrokken partijen (zowel werkgever als werknemer). Alle mogelijke gevolgen moeten goed in beeld gebracht worden. Het kan mogelijk zijn dat er nog andere financiële belangen zijn, denk hierbij aan de opbouw van een premievrij pensioen een bonus vanuit de WGA-hiaatverzekering bij het benutten van minimaal 50% van de restverdiencapaciteit.

Ook is het voor de werkgever belangrijk dat er een goede controle plaatsvindt van de WHK-premie. De toegekende uitkeringen worden op basis van deze maatregel niet aan de WHK-premie toegerekend, om ervoor te zorgen dat werkgevers niet benadeeld worden.

Werknemers die vallen onder de vereenvoudigde WIA-beoordeling, worden vermeld tot de doelgroep ‘vereenvoudigde WIA-beoordeling zonder inzet verzekeringsarts bij 60-plus’.

Een goede controle op de WHK is daarom van belang!

Contact

Vragen? Neem contact met ons op! Onze verzuim specialisten staan klaar voor al uw vragen!

Deel deze pagina!

Ontwikkelingen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom (preventieve) arbozaken voor een gezond en vitaal bedrijf.