PMO (Preventief Medisch Onderzoek)

Bij preventie kan je als werkgever denken aan een PMO, Preventief Medisch Onderzoek.
Het PMO is een uitgebreid gezondheidsonderzoek voor de medewerkers in je bedrijf. Bij het onderzoek worden gezondheidsrisico’s die medewerkers lopen en die gesignaleerd zijn in de RI&E meegenomen. Het PMO bestaat uit het invullen van een vragenlijst over de werkbeleving door de medewerker en een fysiek onderzoek.


Het fysieke onderzoek wordt uitgevoerd door een vitaliteits- en gezondheidsdeskundige. De resultaten van beide onderdelen worden gebruikt om de gezondheid van de medewerkers binnen de organisatie te volgen. Geadviseerd wordt om het PMO periodiek te herhalen, zodat ontwikkelingen binnen de gezondheid goed gevolgd kunnen worden. 

Het PMO heeft geen standaard inhoud, dit is sterk afhankelijk van de branche waarin het bedrijf werkzaam is.
Daarnaast is het mogelijk om als werkgever zelf doelstellingen te geven voor het onderzoek.

De volgende onderzoeken kunnen worden uitgevoerd:

– Vragenlijst over gezondheid en werkbeleving;
– Lichamelijk onderzoek;
– Orgaanfunctie-onderzoek van ogen, oren, longen of hart;
– Laboratoriumonderzoek (bloed, urine)

Een PMO is verplicht, de Arbowet geeft aan dat werkgevers werknemers periodiek de gelegenheid moeten geven om onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Elke werkgever heeft deze verplichting; zelfs al heb je maar één medewerker in dienst.

InMotion kan ervoor zorgen dat het PMO bij de werkgever op locatie wordt uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat de medewerker niet hoef te reizen en korter van de werkplek weg is. Hierdoor kunnen ook meer medewerkers deelnemen aan het PMO.

Offerte aanvraag

Zoek je een daadkrachtige aanpak van verzuim en verzuimbegeleiding op maat die volledig bij jouw bedrijf past?
Wil je aan de slag met de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers en over naar een aanpak waarbij wordt gekeken wat de medewerker wel kan gedurende het verzuim?

InMotion denkt graag met je mee en helpt verder.